Villkor

Villkoren i korthet:

Villkor

Denna sida innehåller de allmänna villkoren. Läs dessa regler och villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa regler och villkor.

Genom att placera en order hos Duopad AB garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har målsmans tillstånd att köpa från oss) och acceptera de regler och villkor som ska gälla för alla beställningar som görs hos DuoPad för försäljning och leverans av produkter. Ingen av dessa regler och villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Personlig information

Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditbedömning, att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för DuoPad och de betalningsföretag vi samarbetar med och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att kontrollera den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att DuoPad raderar eller korrigerar de uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera DuoPads villkor, samtycker du till ovanstående.

Force majeure

Händelser utanför DuoPad’s kontroll, som inte skäligen kunnat förutses, skall anses utgöra force majeure, vilket innebär att DuoPad frigörs från DuoPad’s förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.

Betalning

Alla varor förblir DuoPad’s egendom till dess full betalning skett. Priset som gäller är det avtalade vid den tidpunkt då du gör din beställning. Om du är under 18 år gammal måste du ha målsmans tillstånd att köpa från DuoPad. Alla överföringar som utförs genom DuoPad hanteras och omsätts genom tredje parts dedikerade portaler för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs gärna mer om regler och villkor för betalning (PayPal, Stripe) och transaktionen hos de som är ansvariga för de gjorda transaktionerna.

Cookies/Kakor

DuoPad använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 . En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk  Det finns två typer av cookies: “sessionscookies” och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookie som vanligen används är “Session Cookies”. Under tiden du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identifierare sträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En “sessions-cookie” lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att handla på DuoPad utan bekymmer du behöver ha cookies aktiverat.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på i din webbläsare. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan raderas. På DuoPad använder vi denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik över våra besökare. Den information som lagras i din webbläsare är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

Ytterligare information

DuoPad förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av när en produkt är slutsåld har DuoPad rätten att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. DuoPad ska också meddela kunden om ersättningsvara finns tillgänglig.

Alla frågor skickas till: order@duopad.se